Композиція – це зв’язок різних частин в єдине ціле відповідно до ідеї, який за рахунок відчуття та інтуїції перетворюються в цілісну форму. Також варто сказати, що композиція це свідоме направлення погляду по зображенню.

Основою формування урівноваженої композиції є загально відомий принцип золотого січення або в спрощеному варіанті, правило третини, що часто використовується при створенні фотографії або при створенні зображень за рахунок архітектурної сітки.

На сьогоднішній день складно уявити собі проектування інтер’єру або екстер’єру без 3д-візуалізацій майбутнього об’єкту. Таким чином мова далі буде йти саме про композицію в кадрі на момент створення візуалізації.

Можна виділити декілька основних факторів, які впливають на правильність композиції:

  • Пропорція та орієнтація кадру;
  • Ракурс та плановість кадру;
  • Колір, наповнення, повторення;
  • Статика та динаміка.

Якщо говорити саме про будування ракурсу для інтер’єру, тут головною цінністю композиції є передача об’ємності простору та графічність інтер’єру. Найбільш розповсюджені та вдалі класичні ракурси: прямі, фронтальні або кутові ракурси. Здебільшого фронтальні ракурси побудовані на принципі симетричності та статики предметів, а кутові – на динаміці та ритмі.

Фронтальні ракурси дуже вигідно передають центральний предмет або «фішку»  інтер’єру на якому  чітко зосереджується погляд. Основним моментом побудови такого ракурсу є передній та середній плани. Також часто на фронтальних ракурсах спостерігається симетрія, що найбільше прийнятна для ока.

В свою чергу, кутові ракурси надають змогу передати об’ємність простору, знівелювати масивні предмети інтер’єру: столи, барні стійки та інше, за рахунок перспективного скорочення та часткового захвату камерою предметів. Кутові ракурси містять в собі динамічну композицію, за рахунок якої глядач ніби потрапляє в інтер’єр із зацікавленістю.

Не  менш важливі для презентації інтер’єру є кадри крупного плану. Тут мається на увазі побудова композиції де зосередження погляду є на конкретному предметі. Глядачем такі візуалізації сприймаються як акцентні, як погляд на деталі які утворюють загальну концепцію та настрій.

Таким чином цікава, гармонійна композиція відіграє головну роль для побудови ракурсу та максимально ефективній демонстрації візуального матеріалу. Дозволяє передати комфорт та настрій інтер’єру.